MCT-RR Průzkumy

Průzkumy a diagnostika staveb

Provádíme a zajišťujeme průzkumy všech typů konstrukcí pozemních staveb, zejména jako podklad pro statické posouzení existujících konstrukcí a návrh jejich změn. Výstupy průzkumů zahrnují pevnostní charakteristiky betonu, výztuže, ocelí, zdiva a dřeva. Převažují nedestruktivní metody, pro destruktivní zkoušky stavebních materiálů používáme služeb akreditovaných zkušebních laboratoří.