MCT-RR, spol. s r.o.

Společnost byla založena v roce 2011 a od té doby poskytuje expertizní, projektové a inženýrské služby převážně v oblasti modernizací a rekonstrukcí pozemních staveb.

V těchto oblastech navazuje na úspěšnou činnost společnosti MCT, spol. s r.o.

Průzkumy a diagnostika staveb jsou především zdrojem objektivních informací o konstrukcích a základem expertizní  činnosti.  Rozpracování doporučení a sanačních opatření jsou náplní projektů pro rekonstrukce a modernizace, v nichž samostatnou kapitolu tvoří sanace panelových domů.

Odborná úroveň a kvalita poskytovaných služeb je garantována jednatelem společnosti Ivanem Řehořem.