MCT-RR Expertízy

Expertní činnost

Opíráme se o dlouholeté zkušenosti z průzkumů a diagnostiky staveb, pochopení chování a vzniku poruch stavebních konstrukcí, spojení teorie a praxe, informace standardizované v technických normách i současné poznatky.
Zvláštním tématem je hodnocení systémů dodatečného zateplení budov, zejména otázky bezpečnosti systémů ETICS (vnější kompozitní tepelně izolační systémy).