MCT-RR Projekty

Projekty rekonstrukcí a modernizací

Můžeme se pochlubit desítkami úspěšných sanačních projektů, jejichž společným jmenovatelem je důraz na hospodárnost, originální technické řešení, vysoká technická úroveň a důraz na technologickou správnost a propracovanost.
Nejvíce sanačních projektů bylo realizováno v oblasti bytových panelových domů.